Ο ιατρικός κόσμος συναρπάζει, όσο και δημιουργεί πληθώρα αποριών και ερωτηματικών, σχετικά με τη φύση και τη λειτουργία του. Η άσκηση της ιατρικής οργανώνεται γύρω από τις διάφορες ειδικότητες, με συγκεκριμένη αποστολή η καθεμία.

Οι ειδικότητες χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες :

1. Παθολογικές: αναλαμβάνουν διερευνητικές διαδικασίες και συνήθως δεν συμπεριλαμβάνουν επεμβατικές πράξεις (εκτός και αν υπάρχει εξειδίκευση για αυτό). Εδώ ανήκουν η παθολογία, η νευρολογία, η δερματολογία, η καρδιολογία, η ενδοκρινολογία και άλλες.

2. Χειρουργικές: αναλαμβάνουν τα χειρουργεία ανάλογα με τα όργανα που μελετούν. Εδώ ανήκουν η γενική χειρουργική, η οφθαλμολογία, η ουρολογία, η ορθοπεδική, η ΩΡΛ και άλλες.

3. Εργαστηριακές: μελετούν ανθρώπινο υλικό ή εικόνες και έχουν λιγότερη επαφή με ασθενείς, σε αντίθεση με τις προηγούμενες δύο κατηγορίες, που αποτελούν τις κλινικές ειδικότητες. Εδώ ανήκουν για παράδειγμα, η μικροβιολογία (βιοπαθολογία), η ακτινολογία, η παθολογική ανατομική, η κυτταρολογία.

Συντονιστής της δράσης των διαφόρων ειδικοτήτων είναι συνήθως ο οικογενειακός γιατρός, ο ειδικός δηλαδή γενικής ιατρικής, η οποία αποτελεί πλέον ξεχωριστή ειδικότητα και δεν αναφέρεται σε έναν απλό πτυχιούχο ιατρικής ή ο ειδικός της παθολογίας, ειδικότητα, η οποία τείνει να μετατραπεί σε νοσοκομειακή ειδικότητα.

Αυτός πλαισιώνεται από τους γιατρούς άλλων ειδικοτήτων. Με μια απλουστευμένη και ανεπίσημη προσέγγιση, ο ορθοπεδικός μπορεί να παρομοιαστεί με τον μηχανικό, που θα εξασφαλίσει τη στατική και την κίνηση του σώματος, ο ακτινολόγος με τον τοπογράφο που θα περιγράψει και θα μετρήσει τι βλέπει σε ένα τοπίο, ο ενδοκρινολόγος με τον προγραμματιστή, που θα ρυθμίσει το λειτουργικό σύστημα του σώματος, ο οφθαλμίατρος με το φωτογράφο. Ο καρδιολόγος θα ρυθμίσει την αντλία νερού και το ηλεκτρικό της κύκλωμα, ο αγγειοχειρούργος τις σωληνώσεις νερού, ο νεφρολόγος το σύστημα κάθαρσης των υγρών και τα φίλτρα του, ο ουρολόγος το σύστημα αποχέτευσης υδάτων, ο γαστρεντερολόγος την τροφοδότηση και το σύστημα αποχέτευσης, ο νευρολόγος το κέντρο ελέγχου και τις ίνες του και ούτω καθεξής.

Όπως δεν υπάρχει υγιής κοινωνία χωρίς συντονισμό υπηρεσιών και επαγγελμάτων, έτσι δεν μπορεί να υπάρξει ορθή ιατρική πράξη χωρίς συνεργασία μεταξύ γιατρών διαφόρων ειδικοτήτων,. Για τον απλό λόγο, ότι το ανθρώπινο σώμα δεν μπορεί να τεμαχιστεί σε κομμάτια, μια και τα διάφορα όργανα συνεργάζονται μεταξύ τους, επηρεάζοντας το ένα το άλλο, όπως οι χορευτές ενός συγκροτήματος!

Ας αλληλοεπηρεαστούμε επομένως με σύμπνοια, ρυθμό και αρμονία, χωρίς να ποδοπατηθούμε, για να συνεχίσει ο χορός και το γλέντι με υγεία και πρόοδο!

Με αγάπη