Υπόφυση

Η υπόφυση είναι το κέντρο ελέγχου όλων των ενδοκρινών αδένων. Πρόκειται για ένα μικροσκοπικό όργανο που βρίσκεται στο κέντρο του εγκεφάλου. Παράγει ορμόνες που δρουν στους διάφορους ενδοκρινείς αδένες, όπως ο θυρεοειδής, τα επινεφρίδια, οι ωοθήκες, οι όρχεις, προκειμένου αυτοί στη συνέχεια να παράγουν τις δικές τους ορμόνες ανάλογα με τις ανάγκες του σώματος.

Η υπόφυση ανιχνεύει οποιαδήποτε δυσλειτουργία κάποιου ενδοκρινούς αδένα από αυτούς που ελέγχει και αντιδρά αναλόγως, οπότε ανιχνεύονται παθολογικές τιμές ορμονών στο αίμα. Μπορεί όμως να νοσήσει και η ίδια, οπότε να δυσλειτουργούν αντίστοιχα οι ενδοκρινείς αδένες τους οποίους ελέγχει, καθώς δεν λαμβάνουν πια τα σωστά σήματα.

Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι πρόκειται για σημαντικό όργανο, οι παθήσεις του οποίου μπορεί να έχουν ολέθριες συνέπειες ή να ευθύνονται για δύσκολες καταστάσεις όπως επικίνδυνες για τη ζωή ανεπάρκειες ορμονών, υπογονιμότητα ή κίνδυνο καρδιαγγειακών νοσημάτων ή καρκίνου σε περίπτωση υπερπαραγωγής ορμονών όπως η αυξητική ορμόνη (μεγαλακρία).

Οι πιο συνήθεις βλάβες της υπόφυσης ανιχνεύονται με τη μαγνητική τομογραφία τουρκικού εφιππίου, ακριβή εξέταση που πρέπει να διενεργείται με τις σωστές προϋποθέσεις και κατόπιν εντολής ειδικού.

Οι παθήσεις υποθαλάμου – υπόφυσης αποτελούν αντικείμενο μελέτης της γιατρού από πολλά χρόνια, καθώς και θέμα της διδακτορικής της διατριβής. Μπορεί να αναλάβει τη διεκπεραίωση σύνθετων και σπάνιων περιστατικών χάρη στην εμπειρία της σε εξειδικευμένα πανεπιστημιακά κέντρα του εξωτερικού.

 

  • Υπερλειτουργία της υπόφυσης

Νόσος του  Cushing

Σύνδρομο Nelson

Μεγαλακρία και υποφυσιακός γιγαντισμός

Αρθροπάθεια σχετιζόμενη με ακρομεγαλία

Υπερπαραγωγή αυξητικής ορμόνης

Ιδιοσυστασιακός γιγαντισμός

Aυξημένη έκκριση από την ενδοκρινή μοίρα του παγκρέατος της εκλυτικής ορμόνης έκκρισης της αυξητικής ορμόνης [GHRH]

Υπερπρολακτιναιμία φαρμακευτικής ή άλλης αιτιολογίας

Σύνδρομο απρόσφορης έκκρισης αντιδιουρητικής ορμόνης

Υπερπαραγωγή υποφυσικής ACTH

Υπερπαραγωγή θυρεοειδοτρόπου ορμόνης

Κεντρική πρώιμος ήβη

Υπερλειτουργία της υπόφυσης, μη καθορισμένη

 

  • Υπολειτουργία και άλλες διαταραχές της υπόφυσης

Ιατρογενής υποφυσιακή ανεπάρκεια

Υποφυσιακή ανεπάρκεια

 Σύνδρομο του γόνιμου ευνούχου

Υπογοναδοτροπικός υπογοναδισμός

Ιδιοπαθής ανεπάρκεια της αυξητικής ορμόνης

Μεμονωμένη ανεπάρκεια:

  •  γοναδοτροπινών
  • αυξητικής ορμόνης
  • υποφυσιακής ορμόνης Σύνδρομο Kallmann

 

Νανισμός Lorain-Levi

Νέκρωση της υπόφυσης (μετά τον τοκετό)

Καθολική υποφυσιακή ανεπάρκεια

Υποφυσιακή:

  •  καχεξία
  • ανεπάρκεια μη καθορισμένη
  • χαμηλό ανάστημα

Σύνδρομο Sheehan

Νόσος του Simmonds

Φαρμακευτικής αιτιολογίας ανεπάρκεια της υπόφυσης

Υποϋποφυσισμός μετά από ιατρική επέμβαση

Υποϋποφυσισμός μετά από ακτινοβόληση

Άποιος διαβήτης

Απόστημα της υπόφυσης

Λιπογεννητική δυστροφία

Γαλακτόρροια

Γυναικομαστία

Διαταραχή της υπόφυσης, μη καθορισμένη

Υποφυσίτιδα

Καλόηθες νεόπλασμα

Κακόηθες νεόπλασμα

Δευτεροπαθές κακόηθες νεόπλασμα

Νεόπλασμα αβέβαιης ή άγνωστης συμπεριφοράς

Σύνδρομο Prader-Willi

Σύνδρομο Russell-Silver

Υποθαλαμική δυσλειτουργία, που δεν ταξινομείται αλλού