Επινεφρίδια

Τα επινεφρίδια είναι δύο μικροί αδένες που ‘κάθονται’ σαν καπελάκια πάνω στους νεφρούς, από όπου και παίρνουν το όνομά τους. Είναι πολύ σημαντικά όργανα, καθώς σοβαρή δυσλειτουργία τους μπορεί να οδηγήσει μέχρι και στο θάνατο! Ευτυχώς, σπάνια συναντούμε τέτοιες περιπτώσεις.

Παράγουν ορμόνες που ελέγχουν τα υγρά του σώματος, την πίεση, τους παλμούς της καρδιάς, τον ιδρώτα, αλλά και το σάκχαρο. Είναι υπεύθυνα για την πρώτη άμυνα του οργανισμού σε ενδεχόμενο κίνδυνο, στις λεγόμενες καταστάσεις ‘στρες’.

Στις ορμόνες τους συγκαταλέγονται η κορτιζόλη, οι κατεχολαμίνες, η αλδοστερόνη αλλά και τα ανδρογόνα, δηλαδή οι ‘ανδρικές’ ορμόνες, τις οποίες παράγουν και οι γυναίκες σε μικρές ποσότητες και στις οποίες οφείλεται η τριχοφυΐα και η ακμή. Σε παθήσεις των επινεφριδίων μπορεί συχνά να οφείλεται μία υπέρταση που ρυθμίζεται δύσκολα, ακόμη και διαταραχές της περιόδου στη γυναίκα, έως και υπογονιμότητα.

Συχνά, βρίσκουμε τυχαία σε αξονική ή μαγνητική τομογραφία κοιλίας που γίνεται για άλλο λόγο, κάποια διόγκωση των επινεφριδίων, συνήθως καλοήθη, η οποία όμως μπορεί να παράγει ορμόνες, γεγονός το οποίο πρέπει απαραιτήτως να διερευνηθεί από ειδικό ενδοκρινολόγο.

Η γιατρός κατέχει εξειδίκευση στη νευροενδοκρινική ογκολογία και μπορεί να αναλάβει πλήρη διερεύνηση παθήσεων των επινεφριδίων.

Παρακάτω θα βρείτε μία ενδεικτική λίστα παθήσεων που αφορούν στα επινεφρίδια.

 

 • Σύνδρομο Cushing

Υποφυσιοεξαρτώμενη υπερπαραγωγή κορτιζόλης από τα επινεφρίδια

Σύνδρομο Nelson

Φαρμακευτικής αιτιολογίας σύνδρομο Cushing

Σύνδρομο έκτοπης έκκρισης ACTH

Ψευδο-σύνδρομο Cushing από αλκοολισμό

Άλλες μορφές συνδρόμου Cushing

Σύνδρομο Cushing, μη καθορισμένο

 

 • Επινεφριδιο-γεννητικές διαταραχές

 Επινεφριδιο-γεννητικά σύνδρομα, αρρενοποιητικά ή θηλεοποιητικά, επίκτητα ή οφειλόμενα σε υπερπλασία των επινεφριδίων συνεπεία συγγενών ενζυμικών ελλειμμάτων στην ορμονική σύνθεση.

 • ψευδερμαφροδιτισμός γυναικείος
 • ετεροσεξουαλική πρώιμη ψευδοήβη ανδρική
 • ισοσεξουαλική πρώιμη ψευδοήβη
 • πρώιμη υπέρμετρη ανάπτυξη των γεννητικών οργάνων [macrogenitosomia praecox]
 • πρώιμη ήβη με υπερπλασία των επινεφριδίων αρρενοποίηση (στη γυναίκα)

Συγγενείς επινεφριδιο-γεννητικές διαταραχές σχετιζόμενες με ανεπάρκεια ενζύμων

 • Συγγενής υπερπλασία των επινεφριδίων
 • Ανεπάρκεια της 21α-υδροξυλάσης
 • Συγγενής υπερπλασία των επινεφριδίων με απώλεια άλατος

Άλλες επινεφριδιο-γεννητικές διαταραχές

 • Ιδιοπαθής επινεφριδιο-γενητική διαταραχή

Επινεφριδιο-γεννητική διαταραχή μη καθορισμένη

Επινεφριδιο-γεννητικό σύνδρομο μη καθορισμένο

 

 • Υπεραλδοστερονισμός

Πρωτοπαθής υπεραλδοστερονισμός

 • Σύνδρομο του Conn
 • Πρωτοπαθής υπεραλδοστερονισμός οφειλόμενος σε υπερπλασία των επινεφριδίων (αμφοτερόπλευρη)

Δευτεροπαθής υπεραλδοστερονισμός

Άλλες μορφές υπεραλδοστερονισμού

 • Σύνδρομο Bartter

Υπεραλδοστερονισμός, μη καθορισμένος

 

 • Άλλες περιπτώσεις φλοιοεπινεφριδιακής υπερλειτουργίας

Υπερπαραγωγή ACTH, μη σχετιζόμενη με τη νόσο του Cushing

Πρώιμος αδρεναρχή

Υπερλειτουργία του μυελού των επινεφριδίων

Υπερέκκριση κατεχολαμινών

 

 • Υπολειτουργία των επινεφριδίων

Πρωτοπαθής φλοιοεπινεφριδική ανεπάρκεια

 • Νόσος του Addison
 • Αυτοάνοση επινεφρίτιδα

Κρίση Αddison (Αδδισόνιαν)

 • Επινεφριδική κρίση
 • Φλοιοεπινεφριδική κρίση

Φαρμακογενής φλοιοεπινεφριδιακή ανεπάρκεια

Άλλες και μη καθορισμένες μορφές φλοιοεπινεφριδιακής ανεπάρκειας

 • Επινεφριδιακή(ό):
  αιμορραγία έμφρακτο
 • Υπαλδοστερονισμός

   Υπολειτουργία του φλοιού και του μυελού των επινεφριδίων μετά από ιατρική επέμβαση

 

 • Άλλες διαταραχές των επινεφριδίων

Υπερπλασία του μυελού των επινεφριδίων

Ανωμαλίες της σφαιρίνης σύνδεσης της κορτιζόλης

Διαταραχή των επινεφριδίων, μη καθορισμένη

Συστηματικά νοσήματα με επινεφριδιακή προσβολή

Αδρενολευκοδυστροφία [Addison-Schilder]

Σύνδρομο Waterhouse-Friderichsen

Αμυλοείδωση

Φυματιώδους αιτιολογίας νόσος του Addison

Καλόηθες νεόπλασμα

Κακόηθες νεόπλασμα

Δευτεροπαθές κακόηθες νεόπλασμα

Νεόπλασμα αβέβαιης ή άγνωστης συμπεριφοράς

 • Φλοιού του επινεφριδίου
 • Μυελού του επινεφριδίου